کد:۴۱۲ زمین ۱۵۰ متری

150 مترمربع

نمای کلی

زمین ۱۵۰ متری

۶ متر بر

شمالی

سند تک برگ

پیشوری ۸۰ درصد

 

جزئیات